IFC Logo         Welcome to International Friends in Christ

    IFC since 1998

 

Map of Japan

               Japan map

Key to the Prefectures
Hokkaido
Chubu
Chugoku
Okinawa
1. Hokkaido 15. Niigata 31. Tottori 47. Okinawa
   Tohoku 16. Toyama 32. Okayama  
2. Aomori 17. Ishikawa 33. Shimane  
3. Akita 18. Fukui 34. Hiroshima  
4. Iwate 19. Nagano 35. Yamaguchi  
5. Yamagata 20. Yamanashi
Shikoku
 
6. Miyagi 21. Shizuoka 36. Kagawa  
7. Fukushima 22. Aichi 37. Tokushima  
Kanto
23. Gifu 38. Ehime  
8. Tochigi
Kansai/Kink
39. Kochi  
9. Ibaraki 24. Hyogo 40. Fukuoka  
10. Saitama 25. Kyoto 41. Saga  
11. Takyo 26. Shiga 42. Nagashaki  
12. Chiba 27. Oska 43. Oita  
13. Kanagawa 28. Nara 44. Kumamoto  
14. Gunma 29. Mie 45. Miyazaki  
  30. Wakayama 46. Kagoshima